سریفیوژ

سریفیوژ

18 شاخه فول دیجیتال هوشمند

دارای تنظیم دور از 500 تا 300 دور در دقیقه

تنظیم زمان از 1 تا 99 دقیقه

 

© 2018 Samgene . All Rights Reserved. Designed By SMoHaMaDY
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me