روتاتور VDR

روتاتور V.D.R

در دو مدل فول دیجیتال و آنالوگ

دارای تایمر 99 دقیقه ای در مدل های فول دیجیتال

دارای تایمر 15 دقیقه ای و کلید دائم کار در مدل های آنالوگ

کنترل دور الکتریکی 50 تا 200 دور در دقیقه

قابلیت استفاده به صورت اوربیتال و خطی(بر اساس سفارش)

اندازه صفحه 30×36 سانتیمتر